Maral - instalacje elektryczne

Nowe warunki gwarancji Nice

Od 2017 roku obowiązują nowe warunki gwarancyjne związane z dystrybucją i instalacją produktów Nice.

Od tego roku marka Nice oferuje 3-letnią gwarancję na swoje produkty, a gwarancją objęte są tylko napędy, które są zamontowane przez Licencjonowanych Partnerów Nice.

Jak przedłużyć gwarancję?
Aby przedłużyć gwarancję o 2 lata, należy wykonać płatny przegląd techniczny między 10 a 12 miesiącem użytkowania. Prawo wykonywania płatnych przeglądów technicznych mają wyłącznie Licencjonowani Partnerzy Nice.

Nowe warunki gwarancyjne oznaczają nową kartę gwarancyjną. Przy zgłoszeniu reklamacyjnym będzie weryfikowane między innymi czy:

  • Produkt został zainstalowany przez Licencjonowanego Partnera Nice który posiada ważną licencję.
  • Zostało wypełnione pole w karcie gwarancyjnej „nr licencji instalatora”
  • Nazwa produktu widniejąca na otrzymanej karcie gwarancyjnej jest zgodna z nazwą produktu wpisywaną przez Sprzedawcę. Nazwa produktu musi być także zgodna z numerem faktury zakupu związanej z daną transakcją.